Hvordan Peter Larsen Kaffe behandler dine oplysninger er udførligt beskrevet i linket herunder.
www.peterlarsenkaffe.dk/persondata